คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ
La météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

À visiter !

Cliquez sur un de ces liens d'en bas ... et hop ! vous êtes à l'écoute d'une
de vos radios préférées

Essayez [ลองดู ! แล้วคุณจะชอบ]
(เมื่อเข้าไปแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้)

"Yahoo! Questions / Réponses"


Essayez [ลองดู ! เครื่องมือสืบค้น Bing]
(เลือกเปลี่ยนภาษาได้)


Actualités sur 20minutes.fr
[informations en continu]
 
ENTRER SUR LE SITE Ecouter Webradios Ecouter France Bleu Ecouter Radio.fr Ecouter NBOX-Radio !

À visiter absolument :

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า)

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาคภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ จาก RFI]